Na februarskih vajah operative smo teoretično predelali za gasilce pomembno temo elektriko. Preko Powerpoint predstavitve smo obdelali osnove elektrike, glavne nevarnosti za gasilce pri reševanju, pravilno rokovanje z agregati in elektrčnim orodjem, postopke gašenja in reševanja objektov z nameščenimi fotovoltaičnimi moduli in gašenje električnih avtomobilov oziroma baterij. Na koncu smo si ogledali še nekaj filmčkov nesreč in postopkov reševanja ob nesreči s prisotnostjo elektrike.