Razmere v naravi so ravno pravšnje za treniranje posredovanja ob požarih v naravnem okolju. Na rednih mesečnih vajah smo tako predelali gašenje s pehoto in gašenje iz vozil. Scenarij travniškega požara smo ponovili dvakrat in vmes večkrat zamenjali vloge.