V sredo, 23.3.2022 smo imeli vaje za vodje enote. Najprej smo opravili analizo vodenja na preteklih vajah operative na temo požara v naravi, sledilo je preigravanje dela vodje intervencije na požaru v naravi ter komunikacija med vodji, pomočniki in ReCo ob požaru objekta.