12.1.smo izvedli prve vaje v letu 2021 na temo radijskih postaj in uporabo številnih opcij, ki jih omogoča sistem fireapp. Razdeljeni smo bili v več skupin po vozilih, ki so iz štaba preko aplikacije fireapp dobivala pozive. Na lokacije so se pripeljale s pomočjo fireapp navigacije. Hkrati so gasilci trenirali uporabo in pravilno komunikacijo po radijskih postajah. V štabu so trije gasilci prek fireapp zemljevida spremljali lokacije enot, sprejemali njihova poročila z lokacij in jih prerazporejali na nove lokacije. Vaje so potekale v skladu s priporočili NIJZ.