V torek, 13.7. smo izvedli vaje operative na temo cevovodov in zunanjih napadov. Kot ponavadi smo delali na dveh točkah. Na prvi smo obravnavali aktivno in pasivno obrambo, postavljali cevovode za zunanji in notranji napad. Na drugi točki pa smo napeljevali cevovod med vozilli z namenom napajanja. Na koncu smo izvedli zaključno vajo s postavitvijo 2 napadov za zunanjo obrambo, pripravo za notranji napad, obrambo pri oknu, kjer bi ob prezračevanju izhajali dimni plini. Iz hidranta preko GVC pa so se napajala vozila in cevovodi.