Vaje operative v mesecu maju so bile nadaljevanje aprilskih. Ponovno smo izvajali delo v notranjih napadih, tokrat s cevovodi, vstopi v objekt itd. Trenirali smo napad po stopnicah v višje in nižje nadstropje, gibanje po prostorih, napad v prostor preko lestve in curke, ki jih uporabljamo v notranjih požarih. Na koncu smo izvedli zaključno vajo požara na objektu.