Na mesečnih vajah 19.2.2019, so se pripravniki spoznali z različnimi vrstami cevi in njihovo namensko uporabo. Praktično smo preizkusili sestavljanje cevovodov, delo na trojaku in delo z ročniki. Pregledali smo napajanje vozila iz hidranta, delovanje omejevalca tlaka ter njegov namen. Spoznali smo tudi postavljanje napadov iz vseh vozil.