V organizaciji GZ Cerknica se je v začetku oktobra začel tečaj za nižjega gasilskega častnika. Tečajniki so na začetnih predavanjih ponovili osnove in že pridobljeno znanje iz prejšnjih tečajev, velika večina samega tečaja, pa je bila nato usmerjena v pripravo gasilcev za poveljevanje oddelku. Spoznali smo, na kaj vse mora biti dober vodja pri intervenciji pozoren, kakšne so njegove pravice in dolžnosti ter taktične pristope ob različnih vrstah posredovanj. Vsak tečajnik je moral izdelati operativni taktični načrt, v katerem je sam v vlogi vodje intervencije poveljeval svoji enoti. Teoretični del tečaja je potekal v gasilskem domu v Grahovem, praktične vaje iz gasilske taktike pa smo izvajali v IC Podskrajnik, pri gasilskem domu v Cerknici ter pri stari šoli na Rakeku. Tečaj se je zaključil z ustnim izpitom pred komisijo GZ Slovenije v Grahovem ter s praktičnim izpitom v ICZR na Igu. Tečaj so iz našega društva obiskovali in uspešno opravili trije gasilci. Čestitamo vsem.
Tečaj za nižjega gasilskega častnika - Tomaž, Bernard, Nejc