V soboto, 11. 12. 2021, se je v okviru organizacije GZ Cerknica zaključil tečaj za višjega gasilca. Tečaja so se udeležili štirje gasilci iz našega društva in ga tudi uspešno končali. Na tečaju so s pomočjo predavanj obnovili in razširili svoje teoretično znanje, nato pa so sledili še vikendi praktičnih vaj. Na praktičnih vajah smo spoznali kakšno vlogo in odgovornost nosi vodja skupine, ter se naučili varno in učinkovito reševati probleme. Vadili so postavljanje B in C cevovodov, posredovanje na prometni nesreči, zavarovanje in ukrepanje pri delu z nevarno snovjo, delo ob potresu, poplavah, preiskovanje prostorov in nenazadnje pravilen vstop v objekt in gašenje objekta. S pomočjo tečaja so temeljito obnovili znanje in pridobili veščine pomembne za vodenje skupine. Vsem inštruktorjem se zahvaljujemo za vse predano znanje, tečajnikom pa iskrene čestitke.