Zadnje letošnje vaje operative smo izvedli v torek, 14.12. na temo prve pomoči. Delali smo v skupinah na treh delovnih točkah, in sicer:
1. temeljni postopki oživljanja, delo z AED in delo prvih posredovalcev;
2. namestitev vratne opornce, kock za stabilizacijo glave, imobilizacija rok, nog, nakladanje na nosila in transport ponesrečenca;
3. Oskrba opeklin, krvavitev, namestitev esmarhove preveze itd.
Na koncu smo izvedli zaključno vajo mini masovne nesreče s štirimi poškodovanci. Enota je tako oskrbela nezavestnega gasilca z ida, nezavestnega zaradi poškodbe z električnim tokom, poškodovanca z odtrganino roke in poškodovanca z opeklino noge.