Druge letošnje vaje operative so potekale 11.2.2020 na temo dela v notranjih napadih z IDA s poudarkom na preiskovanju. Najprej je prišla teoretična predstavitev o poteku in postopkih notranjega napada (opremljanje, vstopanje, gašenje, reševanje, umik, evidentiranje, posebnosti), potem pa smo prešli na praktični del, in sicer vaje v dveh skupinah, ena v popolni intervencijski opremi z IDA in zadimljenem prostoru, druga v večnamenski dvorani s podrobno izvedbo različnih načinov preiskovanja. Na koncu je sledil prikaz temeljnih postopkov oživljanja gasilca, opremljenega z IDA. Posebna zahvala gre tokrat Sašu Dolesu iz PGD Rakek, za pomoč pri izvedbi zadimljanja.