Dne 14. in 15.2.2023 je v Izobraževalnem centru za zaščito in izobraževanje v Sežani potekal dvodnevni tečaj gasilcev za gašenje notranji požarov – modul A. Tečaja sta se udeležila tudi naša člana PGD Unec Martin Dekleva in Srečko Deželak. Prvi dan je tečaj potekal v učilnici, kjer so zelo dobro, strokovno podkovani inštruktorji na zanimiv in predvsem s praktičnimi primeri podkrepljen način, predstavili teme iz področja varnosti in zdravja pri delu, teorije gorenja in gašenja, osnov gasilskih veščin in prve pomoči.
Drugi dan je dopoldanski del minil v urjenju ustreznih curkov v nadaljevanju pa v praktičnih prikazih realnih situacij, nastanka, napredovanja, preskoka in povratnega ognja. Tečajniki so pojave opazovali v realni situaciji v gorečih zabojnikih. Popoldanski del je obsegal vajo vstopa v goreči objekt, ugotavljanja stanja požara, ohlajevanja požarnih plinov, gašenja plinskih zmesi in dokončnega gašenja požara. Oba člana PGD Unec sta pod budnimi očmi inštruktorjev tečaj uspešno zaključila.
Tako teoretični, predvsem pa praktični del, ki je bil izveden v realnih okoliščinah z izredno slabo vidljivostjo in visokimi temperaturami, ki ni dopuščal napak, je vsekakor obema prinesel veliko dodatnega znanja, predvsem pa neprecenljive izkušnje za nadaljnje delo v društvu.