V torek, 14. februarja, smo imeli mesečno vajo operative na temo nevarnosti elektrike za gasilce. Vaja je potekala v smislu teoretičnega obnavljanja znanja preko predstavitve, ogleda posnetkov in sproščenega pogovora. Aktivnosti gasilcev na intervencijah in vajah so lahko tesno povezane z električno energijo, ki je za nas in ostale nevarna. Poudarili smo nevarnosti napetostnega lijaka, udara strele, dela z
agregati, gašenja notranjosti objektov, sončnih elektrarn in električnih avtomobilov. Obnovili smo tudi postopke pravilnega reševanja ponesrečencev v primeru poškodb ob stiku z električno energijo.