V soboto 3.12.2022, se je v okviru GZ Cerknica zaključil tečaj za prvo skupino kandidatov za operativnega gasilca. Tečajniki so v septembru začeli s teoretičnim delom, oktobra in novembra pa so obiskovali praktični del. Zaključili so ga s teoretičnimi in praktičnimi izpiti. Iz PGD Unec je tečaj zaključilo 7 pripravnikov. 3 so tako postali polnopravni člani operative, 4 pa morajo dopolniti še drugi pogoj, starost 18 let. Na predavanjih in praktičnih vajah je sodeloval tudi predavatelj in 6 inštruktorjev našega društva.
Novopečenim operativnim gasilcem iskreno čestitamo in želimo da bi svoje pridobljeno znanje v prihodnosti nadgrajevali in ga uspešno uporabili, kadar bo to potrebno.