14.8. je na Rakeku potekalo interno usposabljanje v okviru GZ Cerknica za reševanje ob potresih oz. hitro podpiranje stavb kot podpora državni enoti USAR. Na delovnih točkah se je izdelovalo začasne podpore oken, vrat, podpore sten, stropov, balkonov, preigravalo se je iznos ponesrečencev preko ožin, spust ponesrečenca preko vrvne tehnike, dvigovanje bremen z enosmerno in dvosmerno hidravliko, dvižnimi blazinami, vlek bremen s tirforejm itd. Na koncu sta sledili dve zaključni vaji, kjer je bilo treba uporabiti vse čez dan pridobljeno znanje. Usposabljanja so se udeležili 3 člani PGD Unec, ki bodo svoje znanje predali naprej celotni operativni enoti.