Tema letošnjega meseca požarne varnosti so večstanovanjske stavbe. Po Sloveniji in tudi v naši občini bomo imeli več gasilskih vaj prikaza reševanja in gašenja. Kot vsako leto, pa bomo v soboto, 19.10. od 9.00 do 11.00 pregledovali gasilne aparate. Vabljeni!
Povzetek letošnjih preventivnih ukrepov:
Letak GZS o požarni varnosti v večstanovanjeskih stavbah
V večstanovanjski stavbi ste lastniki ali uporabniki odgovorni za varstvo pred požarom. V skupnih prostorih so nameščeni gasilniki, lahko tudi hidranti s poltogo cevjo, sistemi za odkrivanje in javljanje požara, varnostna razsvetljava in podobno. Pomembno je, da so ustrezno vzdrževani. Če opazite, da niso ali da so poškodovani, na to opozorite upravnika. V skupnih prostorih ne kopičite gorljivih snovi (papir, pohištvo, smeti), vnetljivih snovi (barve, laki, goriva) in plinskih jeklenk. Evakuacijske poti, ki vodijo po skupnih prostorih, morajo biti vedno proste
in prehodne. Površine za gasilce niso namenjene parkiranju vozil. Proste in dostopne morajo biti tudi površine ob hidrantih. V stavbah lahko živijo tudi gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe, ki bodo ob evakuaciji morda potrebovale vašo pomoč.
Če se evakuirate iz stanovanja, skozi kukalo preverite stanje na hodniku in s hrbtno stranjo dlani preverite, če so kljuka ali vrata topla. Če so topla, jih ne odpirajte. Ko se umikate, zaprite vrata, saj to upočasni širjenje požara. Če je v prostoru dim, se premikajte oziroma plazite po tleh ob steni. Usta in nos si prekrijte z vlažno krpo. Za evakuacijo nikoli ne uporabljajte običajnega dvigala, umikajte se po stopnicah. Če evakuacija ni mogoča, pokličite na številko 112. Umaknite se v prostor, ki je čim bolj odmaknjen od požara. Vhodna in druga vrata zaprite, vendar jih ne zaklepajte. Če ob zunanji steni ni dima in ognja, odprite okno in opozorite nase. Z vlažnimi brisačami, posteljnino ali drugim blagom zamašite odprtine na vratih in tako
preprečite širjenje dima v prostor.
Pazite na dogajanje v kuhinji. Prižganega štedilnika, pečice, grelnika vode, fondija, opekača in drugih naprav ne puščajte brez nadzora. Če kadite, uporabite pepelnike iz negorljive snovi.
Gospodinjske in druge elektronske naprave izklopite, če jih ne uporabljate. Ne preobremenjujte vtičnic in vodnikov, ko polnite naprave. Elektronske naprave polnite skladno z navodili proizvajalca. Zamenjajte poškodovane vodnike, vtičnice, stikala in podobno. Baterije ali akumulatorje telefonov, računalniške opreme, gospodinjskih naprav, igrač in podobno je treba ustrezno hraniti. Iztrošene baterije ali akumulatorje po prenehanju uporabe odložite na ustrezno zbirno mesto. Pri polnjenju in hranjenju upoštevajte navodila proizvajalca. Vžigalice, vžigalnike in druge predmete, ki lahko povzročijo požar, pospravite na mesto izven dosega otrok. Sveče naj stojijo na trdni in negorljivi podlagi, na primer v negorljivem svečniku. Ne postavljajte jih na prepih ali v bližino gorljivih snovi. Goreče sveče naj se ne stikajo med seboj. Upoštevajte najmanjšo varnostno razdaljo, ki jo predpiše proizvajalec. Sveče naj nikoli ne gorijo brez nadzora.
Poskrbite za varnost hišnih ljubljenčkov. Preprečite, da bi grizli vodnike, prevrnili sveče in podobno, saj lahko tako povzročijo požar. Priporočamo, da tudi v stanovanje namestite gasilnike, požarne odeje, javljalnike požara in javljalnike ogljikovega monoksida, kjer je to potrebno. Jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom ne shranjujte v prostorih, ki so nižji od okoliškega zemljišča, v prostorih, kjer temperatura lahko preseže 40 °C, in v spalnih prostorih. Pred odhodom na dopust poskrbite za dodatne ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom vašega stanovanja. Če stanovanje oddajate, najemnike seznanite z načrtovanimi ukrepi varstva pred požarom.
Oktober - mesec požarne varnosti 2019
Na pomoč!