Pgd Unec

Vsako leto imate možnost donacije v dobrodelne namene, brez da bi vas to kaj stalo. Del dohodnine (1%) lahko namreč namenite dobrodelni organizaciji po svoji izbiri. Donacija ne vpliva na višino našega vračila ali doplačila dohodnine. Ko določimo prejemnika dela dohodnine nismo v ničemer prikrajšani. Določite lahko do 5 upravičencev donacije, med katere lahko razdelite svojih 1% dohodnine.. Ko vlogo vložite enkrat, velja vsako leto. Vloge ni potrebno vlagati ponovno, razen če želite spremeniti prejemnika donacije. Če se za donacijo ne odločimo, gre teh 1% od odmerjene dohodnine v proračun RS. Natisnjen obrazec pošljite na vašo finančno upravo. Lahko pa ga tudi pošljete nam na naslov Pgd Unec, Unec 14, 1381 Rakek ali nam ga prinesete v društvo, pa bomo mi posredovali naprej na urad.