Letošnji oktober, ki je kot vsako leto mesec požarne varnosti, poteka pod sloganom Po potresu lahko tudi zagori.
Potres je tresenje tal, ki ga povzročajo nenadni premiki pod zemeljskim površjem. Slovenija je potresno ogrožena in imamo lahko tudi močnejše potrese. Po potresu je pogost pojav tudi požar. Povzroči ga lahko poškodovana plinska ali električna napeljava in naprave, grelne in kurilne naprave, razlitje vnetljivih tekočin, itd… Zato je pomembno, da po potresu preverite plinske in električne napeljave, jih pregledate in jih preventivno izklopite.

Preberite si preventivo, kako ravnati ob potresu in kako po potresu. Potresa ne moremo preprečiti, lahko pa se nanj pripravimo, predvsem pa poskrbimo za varnost po njem.