V torek, 8. oktobra, smo imeli mesečno vajo operative na temo nevarnosti elektrike. Vaja je potekala v smislu teoretičnega izobraževanja oziroma obnavljanja znanja, ob koncu pa smo preizkusili električne agregate in se pogovorili o priključevanju različnih porabnikov na različne tipe agregatov. Aktivnosti gasilcev na intervencijah in vajah so lahko tesno povezane z električno energijo, ki je za nas nevarna. Poudarili smo nevarnosti napetostnega lijaka, udara strele, dela z agregati, gašenja notranjosti objektov, soncih elektrarn in električnih avtomobilov. Obnovili smo tudi postopke pravilnega reševanja ponesrečencev v primeru poškodb ob stiku z električno energijo. Pri rednih vajah, intervencijah in izobraževanjih smo posebej pozorni na to, da novi pripravniki operative dobijo vse potrebno znanje za varno delo, tudi take informacije, ki so ostalim mogoče že samoumevne.
Oktobrske operativne vaje na temo elektrike 2019Fotografija je s februarske intervencije Žledoloma 2014, ko so se poškodovali električni drogovi.