Prve vaje po epidemiji smo izvedli v sredo 20. maja. Potekale so nekoliko drugače kot običajno, v skladu s priporočili regijskega poveljnika. Razdelili smo se v dve skupini. Nosilci IDA so trenirali v okolici gasilskega doma. Različne vaje so bile kombinacija taktičnega pristopa in poligona s fizičnimi obremenitvami v težko dostopne prostore in iznos ponesrečenca. Ostali operativci pa so tvorili drugo skupino, ki se je zbrala pol ure kasneje in se odpravila v bližino železniške proge. Tam so trenirali scenarije ob požaru v naravi, in sicer delo v dvojicah in trojkah, rokovanje s črpalko na GVGP-1, gašenje z visokim tlakom, napeljava VT cevi pod železniškimi tiri, velik poudarek pa je bil na varnosti gašenja ob železniški progi.