Prvega oktobra sta se dva naša člana v PGD Stična udeležila usposabljanja v Draegerjevem simulatorju Dragon 9000. Nekaj urno usposabljanje je zajemalo taktično gašenje požarov na katerem se udeleženci soočijo z realističnimi simulacijami gašenja požarov ter pridobijo potrebna znanja in taktično izobraževanje. Vse
to v varnem in nadzorovanem okolju. V »mobilni hiši« so različni prostori (stopnišče, kuhinja, spalnica) in viri ognja za individualne potrebe usposabljanja.
Polega tega so se tečajniki seznanili z snovmi in praktičnimi primeri detekcije nevarnih plinov, tretji del pa so bile osnove manualnega čiščenja in dezinfekcije IDA. Prikažejo tudi pravilni postopek ohlajanja in prezračevanja prostora.