Med 30. marcem in 28. aprilom je v gasilskem domu v Grahovem potekal tečaj za pripravnike. Na tečaju so se kandidati seznanili s požarno preventivo, prvo pomočjo, informatiko, sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, organizacijo in pravnimi osnovami, osebnosti gasilca, vozili in opremo ter razvrščanjem. Zadnji dan so pisali tudi teste. Tečaja se je udeležilo 5 pripravnikov PGD Unec, in sicer: Mitja Jernejčič, Maša Gorjanc, Teja Gorjanc, Primož Jernejčič in Matevž Rebec. Vsem iskreno čestitamo.
Tečaj za pripravnika 2019