Dva člana prostovoljnega gasilkega društva Unec sva se novembra lanskega leta udeležila 70 urnega tečaja za bolničarje. Ta je potekal na sedežu Rdečega križa Cerknica. Tečaj smo začeli s teoretičnim znanjem, ki smo ga podkrepili s prakso. Vadili smo sam pristop do poškodovancev, prvo pomoč in oživljanje. Velik poudarek smo dali na samem prepoznavanju znakov poškodovanca ter pravilnega obvezovanja različnih ran in poškodb. Znanje smo preverili s teoretičnim testom, ki je bil pogoj za pristop k praktičnemu preiskusu znanja, ki pa se je zaradi epidemije covida-19 prestavil na preteklo soboto. Oba člana sva tečaj uspešno opravila.