Prve vaje operative v letu 2019 smo izvedli 8.1. in sicer na temo osnov in dela z IDA. Teoretično smo predelali taktične nastope v objekt, taktiko vstopa v klet, gašenje plinskih napeljav v objektih itd. Na praktičnem delu je delo potekalo na dveh delovnih točkah. Na prvi se je izvedlo minutni test, vadilo hitro opremlajnje z IDA in izvlek ponesrečenca iz objekta. Na drugi točki pa so se vadili trije načini preiskovanja prostorov. Na koncu je sledila še vaja presenečenja. Vsak je mogel z dihalnim aparatom zlesti skozi ožino enega člena lestve, s čimer se je simuliralo delno zaprt izhod notranjih napadalcev iz prostora.