Pri naselju Topol, občina Cerknica se je avgusta neprekinjeno izvajalo prečrpavanje vode iz Cerkniščice v dovodni sistem surove vode za vodarno Cerknica z namenom povečanja količin za pripravo pitne vode. Naloga gasilcev po izmenah je bila skrb za nivo goriva ter kontrola delovanja črpalk. Prečrpavanja smo prvo noč 9.8. in del nedelje 14.8. izvajali gasilci PGD Unec. Prav tako nekaj izmen opravili tudi v naslednjih tednih do preklica. Ostale izmene opravljajo gasilci ostalih gasilskih društev GZ Cerknica.