Tematika rednih mesečnih vaj v mesecu marcu je obsegala delo z individualnimi dihalnimi napravami (IDA) in izvajanje notranjih napadov. Vaje se je udeležilo 17 članov operative. Po kratkem teoretičnem uvodu na temo notranjih požarov in vrstah ročnikov se je skupina razdelila na dva dela. Ena skupina je obnavljala znanje uravnavanja pretoka vode in curkov na ročnikih, ter na improviziranih vratih, postavljenih zunaj za gasilskim domom, z vodo pod delovnim tlakom simulirala vstop napadalne skupine v objekt. Napadalca sta morala pravilno uravnavati obseg in pretok vode za vstopni curek, ohlajevalni curek, curek za gašenje vročih požarnih plinov in curek za dokončno gašenje in razbijanje jedra požara. Druga skupina je med tem obnavljala znanje sestavljanja in preizkusa IDA naprav. V nadaljevanju je vsak član pod časovnim pritiskom oblekel celotno zaščitno opremo, v ključno z IDA napravo, ter z uporabo le-te opravil s posebej za tovrstne preizkuse izdelanim poligonom. Glede na porabljen čas in zrak v jeklenki je bil individualno izveden izračun porabe zraka izražen v litrih na minuto. Namen izvedene vaje je bil ponotranjiti delo z ročnikom in z IDA opremo, da to postane rutinirano in je gasilec lahko v polni meri pozoren na razmere in okoliščine intervencije oziroma požara. Vsaka najmanjša napaka pri gašenju notranjih požarov lahko zaradi izredno visokih temperatur in drugih okoliščin povzroči tudi zelo tragične posledice. Po oceni udeležencev je bil namen vaje dosežen.