V torek, 13.12. smo izvedli še zadnje letošnje vaje operative. V orodišču smo formirali štab, v katerem so delovali trije člani. Ostali so bili razporejeni po vozilih. Iz štaba so dobivali lokacije intervencij, na lokacijah pa so jih čakali opisi in navodila za morebitne dodatne zahteve po moštvu, vozilih ali opremi, ki jo je na kraj morala pripeljati druga ekipa.
Ekipa v štabu pa je načrtovala vrstni red intervencij, jih javljala enotam, vodila zapisnik in preko fireapp zemljevida spremljala, kje se enote nahajajo in jih prerazporejala.