Aprilske vaje operative smo posvetili delu z IDA v notranjih napadih ob nični vidljivosti v objektu v Logatcu. Na prvem delu se je izvajalo simuliranje odklopa elektrike, vstopa v prostor, ohlajevanja, prezračevanja in gašenje požara. Na drugem pa preiskovanje prostorov in izvlek ponesrečenca. Vmes smo izvedli scenarij porušitve stebra na gasilca in tako preverili poznavanje klica v sili, odziv vodje notranjih napadov, delo reševalne ekipe in druge ekipe, ki se je že nahajala v prostoru.
Zahvala za pomoč pri izvedbi gre tokrat gasilcem iz PGD Dolenji Logatec.