V torek 13.9. smo imeli vaje operative na temo cevovodov. Na prvi delovni točki se je delalo z opremo iz GVV-1, na drugi pa iz GVC-3.
Vaje so vsebovale sestavo B voda s trojakom, C cevovodom z ročnikom, priprava za priklop na GVC, delo s turbo ročnikom (nastavljanje pretoka, curki,…), priprava C cevovoda za notranji napad, napajanje vozila iz hidranta, polnjenje preko zbiralca A2B, postavitev c cevovoda z medmešalcem in ročnikom za peno, delo z B ročnikom in VT.