Od četrtka 30.3. do sobote 1.4.20203 je v izobraževalnem centru na Igu potekal tečaj tehničnega reševanja ob naravnih nesrečah, ki se ga je udeležil tudi naš član. Gre za nov tečaj za pridobivanje znanja na višjem nivoju. Teorija je potekala dobrega pol dneva, kjer so se tečajniki spoznali in obnovili znanje iz osnov varnega dela, opreme in postopkih reševanja ob različnih naravnih nesrečah.
Praktični del je prvi dan zajemal izdelavo protipoplavnega nasipa, zavarovanje vhodov hiš pred poplavami in posredovanje ob plazenju. Drugi dan je bil povdarek na vrvni tehniki in delu na višini – izdelava vrvne ograje, gibanje in pozicioniranje po strehi z različnimi pripomočki, dvigovanje orodja, delo z motorno žago na višini, sanacija strehe in pokrivanje s folijo. Izvedlo se je tudi dvig in spust bremena s pomočjo vitla na vozilu in žičnega potega.
Zadnji dan pa so tečajniki izvajali hitro podpiranje stavbe ob potresu in podpiranje strehe ob visokem snegu oz podrtem drevju na hišo. Sledilo je še reševanje in prenos ponesrečenih ter reševanje v primeru podrtega drevja na vozila. Jože je tečaj uspešno opravil, za kar mu iskreno čestitamo.