Prve vaje operative v letu 2022 je bila vaja presenečenja, in sicer prirejen poligon. Vsak operativec si je nadel IDA, se z njim podal na naš lani izdelan poligon za treniranje nosilcev IDA. Sledil je vstop v zadimljen prostor, kjer je moral najti B cev, trojak, C cev in ročnik ter vse skupaj pravilno speti. Na koncu je sledil še fizični del z valjenjem traktorske gume in prenosom kanistra s penilom.