Prve vaje operative v letu 2020 smo imeli 14.1. Pregledali smo karakteristike in opremo v vozilu GVV-1. Sledilo je delo z vitlom, črpalko, gašenje z VT navijakom in ročnikom ter postavitev tende. Na koncu je bila naloga, da vsak večkrat prinese izžreban kos opreme iz vozila, ga preda drugemu gasilcu, ki opremo vrne v vozilo z namenom preverjanja in treniranja poznavanja razporeditve opreme.
Januarske operativne vaje – delo z GVV-1