17. maja ob 8:50 so se v občini Cerknica, zaradi pričakovanega razlivanja vodotoka Cerkniščica, pričele aktivnosti v zvezi s poplavami in aktivacija Občinskega Štaba CZ Cerknica. Ob 11:27 je bila prožena sirena za splošno nevarnost. Komunala Cerknica je sanirala jaške pri VDC Cerknica in postavila zapore za tri poplavljene ceste (Gerbičeva ulica, Cesta na Jezero in Cesta v Dolenjo vas). Na intervenciji je sodelovalo 61 gasilcev iz osmih gasilskih enot na desetih različnih lokacijah. Gasilci smo postavljali protipoplavno zaščito, tesnili komunalne jaške in črpali vodo pri šestih stanovanjskih objektih, enem večstanovanjskem objektu s pripadajočimi garažami, eni žagi in na črpališču vode na Komunali Cerknica. Iz PGD Unec je sodelovalo 7 gasilcev z dvemi vozili in prikolico za poplave.