Prostovoljno gasilsko društvo Unec

Tematika rednih mesečnih vaj v mesecu marcu je obsegala delo z individualnimi dihalnimi napravami (IDA) in izvajanje notranjih napadov. Vaje se je udeležilo 17 članov operative. Po kratkem teoretičnem uvodu na temo notranjih požarov in vrstah ročnikov se je skupina razdelila na dva dela. Ena skupina je obnavljala znanje uravnavanja pretoka vode in curkov na […]

Dne 14. in 15.2.2023 je v Izobraževalnem centru za zaščito in izobraževanje v Sežani potekal dvodnevni tečaj gasilcev za gašenje notranji požarov – modul A. Tečaja sta se udeležila tudi naša člana PGD Unec Martin Dekleva in Srečko Deželak. Prvi dan je tečaj potekal v učilnici, kjer so zelo dobro, strokovno podkovani inštruktorji na zanimiv […]

V torek, 14. februarja, smo imeli mesečno vajo operative na temo nevarnosti elektrike za gasilce. Vaja je potekala v smislu teoretičnega obnavljanja znanja preko predstavitve, ogleda posnetkov in sproščenega pogovora. Aktivnosti gasilcev na intervencijah in vajah so lahko tesno povezane z električno energijo, ki je za nas in ostale nevarna. Poudarili smo nevarnosti napetostnega lijaka, […]

V soboto, 28. januarja smo ob 9.30, v prostorih društva, gostili 2. regijski posvet za predsednike komisij za veterane pri PGD. Program posveta je vseboval vsebine kot so: “Tudi baterije lahko zagorijo”, “Dodajmo letom življenje” in “Veterani v Notranjski regiji”. Nekaj besed so namenili tudi gosti, sledila pa je splošna razprava. Posvet je organizirala predsednica […]