Prve operativne vaje 2018 – Dimniški požar

To soboto 6.1.2018 smo imeli v PGD Unec prve operativne vaje v tem letu. Kot se za letni čas spodobi in glede na to, da je sredina kurilne sezone je bila tema vaj dimniški požar.

Kot ponavadi smo najprej teoretično predelali vzroke za požar in postopek posredovanja. Sledil je praktični del v katerem smo se razdelili v dve skupini. Po navodilu vodje vaje in razdelitvi nalog je prva skupina izpeljala vajo. Poleg standardno izpeljane vaje (ob prihodu na kraj le tega zavarovali, vzpostavili cevovod za morebitno gašenje ostrešja, dva napadalca pa sta z uporabo dihalnih aparatov simulirala ohlajevanje dimniških vratc in gašenje dimnika s pomočjo gasilnih aparatov) vajo smo obogatili z dodatno nenapovedano nalogo (gorenje podstrešja hiše) . Vodja skupine je moral dodatno usmeriti napadalca še v notrnji napad, pri katerem sta morala uporabiti tudi vodo in lestev. Sledilo je pospravljanje orodja in analiza vaje. Enako vajo je izpeljala tudi druga skupina in tudi tej je sledila anliza. Za vajo smo uporabili naše glavno vozilo GVV-1 , AC smo simulirali kar s hidrantom ob gasilnem domu.

Ob koncu vaje smo imeli še sestanek operative.