Operativa

Operativa znotraj društva PGD Unec

Operativno enoto PGD Unec sestavlja 42 gasilcev, in sicer glede na usposobljenost oziroma čin od pripravnikov do vodij enot. Operativci se v okviru Gasilske zveze in v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu usposabljamo za različne specialnosti, kot so: nosilec izolirnega dihalnega aparata, tehnični reševalec, strojnik, bolničar, reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Uspešno opravljamo tečaje za gašenje notranjih požarov, za delo z motorno žago, za uporabnika radijskih postaj in celo za uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite, reševanja in pomoči. V enoti je še nekaj informatikov, mentorjev mladine, inštruktorjev in sodnik gasilsko športnih tekmovalnih disciplin. Znanje pridobljeno na tečajih redno obnavljamo znotraj društva na mesečnih operativnih vajah, društvenih in sektorskih vajah ter vajah gasilske zveze (GZ). Operativna enota tako zagotavlja hitro, učinkovito in varno posredovanje ob požarih v naravi, na objektih, na transportnih sredstvih na lokalnih cestah in avtocesti med Postojno in Logatcem. Vse več intervencij pa od nas zahtevajo naravne oziroma elementarne nesreče, kot so poplave, suša, vetrolom, žled in podobno. Večino intervencij opravimo znotraj požarnega okoliša oziroma sektorja, včasih pa tudi na širšem območju občine in države. Poleg operativne enote imamo v društvu sestavljeno še rezervno enoto desetih gasilcev, ki se jih aktivira preko telefona v primeru potrebe pomoči pri odpravljanju posledic požarov in ostalih manj nevarnih gasilskih opravilih.

Vse intervencije in usposabljanja opravljamo tudi ob pomoči naše skromne opreme.

Pravijo, da nesreča nikoli ne počiva in na strani intervencij, si lahko preberete, kje vse smo posredovali.
O operativnih vajah si lahko več preberete na strani operativne vaje.
Podrobneje o naši opremi si lahko preberete pod zavihkom oprema.