Domov

Obvestila

source link Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena številki za klic v sili 112.
Vzporedno z osrednjo tematiko bomo gasilci izvajali tudi druge aktivnosti povezane s požarno varnostjo. V okviru programa meseca varstva pred požari bomo namenili pozornost tudi požarni varnosti na stavbah kulturne dediščine.
Mesec požarne varnosti 18
Slovenija je številko 112 uvedla že leta 1997 kot druga država v Evropi. Delovanje ter storitve številke 112 so predpisane z direktivo Evropske unije. Vsi klici na številko za klic v sili 112 morajo biti brezplačni, nanjo pa lahko pokličemo s stacionarnega ali mobilnega telefona oziroma pošljemo kratko sporočilo (SMS). Vsakodnevna praksa pa nam kaže, da so ljudje, kljub enaindvajset letni uporabi in stalni promociji številke še vedno premalo osveščeni in poučeni o možnosti uporabe številke za klic v sili. Zato bomo ob letošnjem mesecu požarne varnosti občane osveščali tudi o pomenu poznavanja in pravilni uporabi številke 112 za uspešno in pravočasno aktiviranje gasilcev in drugih reševalnih enot, ki jih občani kličejo na pomoč ob požarih in drugih nesrečah.

http://trimegainternational.com Bližnjica do PPT predstavitve – Številka za klic v sili
Bližnjica do zgibanke o številki 112 za klic v sili
Program meseca požarne varnosti